TÜRK DİLİNİN YAŞATILMASI

Bir milletin en önemli unsuru olan ve nesilden nesile aktarılan yazı dili, olağan kültür dili olarak birleştirici özelliğe sahiptir. Yabancı dillerden Türkçeye girmeye çalışan kelimelere ve dil kurallarına karşı dikkatli olunmalı, bahane ne olursa olsun bir kelimenin Türkçe karşılığı varken diğerleri asla kullanılmamalıdır. Bu husus Türk dilinin yaşatılması ve Türkçe karşılığı olan sözcük ya da söz öbekleri varken yabancılaşmamak amacıyla doğru kullanımı açısından önemlidir. 1932’ den beri her yılın 26 Eylül’ ünde kutlanan ‘’Türk Dil Bayramı’’ aslında konunun ne denli hassas ve yabancılaşmaya kapalı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Hizmetlerimiz ve Uzmanlık Alanlarımız

İş Ortaklarımızı takım arkadaşı olarak görerek onların fikri ile beğenisini önemsiyor, yaptığımız işi benimsiyor ve beklentileri en doğru şekilde karşılamayı amaç edinerek ortaya çıkan işlerde gelecek nesillere bıraktığımız Türk Dilimizde, ‘’Öz Türkçe’’ kuralını asla unutmadan yolumuza devam ediyoruz.

Müşterilerimiz Neler Söylüyor?

Onlarca mutlu müşterimizden duyduğumuz harika sözcükler...

Blog

TÜRKÇEMİZİN GELECEĞİ
VE ÖZ TÜRKÇE ÜZERİNE
BİRKAÇ DEYİŞ..

Ülkemizde son yıllarda her ne kadar çeşitli eğitim kurumlarında Türkçe’nin doğru kullanılması üzerine seminerler ve çeşitli sertifika verilen etkinlikler düzenleniyor olsa da bana kalırsa ‘’Öz Türkçe’’ denilen kavram konuşma ve çeşitli sosyal mecralarda özünü yani benliğini kaybederek yok olma...

DAHA FAZLA OKU

TÜRKÇENİN
TOPLUMSAL-KÜLTÜREL
YAPI BÜTÜNLEŞİKLİĞİ

Dilin toplumsal yapıyla bütünleşik veya toplumsal yapıdan bağımsız olduğu konusu bilim adamlarının tartışma alanı olarak görülmektedir. Dilin toplumsal yapıdan bağımsız olduğuna ilişkin örnekler olduğu gibi, bütünleşik olduğunu ve dilin toplumu güçlü bir şekilde etkilediğini...

DAHA FAZLA OKU

İŞ UNVANLARI VE TÜRKÇE

İş hayatında yabancı dilden kelimelerin yaygın olarak kullanıldığı bir diğer alan iş unvanlarıdır. Endüstrinin ve iş hayatının Cumhuriyetten sonra ülkemizde hızla yayılmasıyla pek çok iş unvanı yabancı ülkelerden Türkçeleştirilmeden alınmıştır. Bu konudaki zorluk nasıl Türkçeleştirileceğinin bilinememesi veya getirilen Türkçe karşılıklarının beğenilmemesidir...

DAHA FAZLA OKU

Başarısına ortak olduğumuz ve dilimize
beraber sahip çıktığımız müşterilerimiz!
Sizleri de bu başarıya bekleriz...