Redaksiyon & Redaktör

Redaksiyon genel manada yazılı bir metni; dil bilgisi, imla kuralları ve anlam bütünlüğü bakımından gözden geçirme sürecine verilen isimdir. Redaksiyon işlemi karşı tarafa sunulan işin anlaşılabilir ve herkesçe kabul görür olması bakımından son derece önemlidir. İşinde uzman ve redaksiyon işlemini yapan kişiye de redaktör denir. Türkçe metinlerin yanı sıra çeviri metinlere de redaksiyon işlemi uygulanır. Redaktörler, redaksiyon yapacakları metnin yazılmış olduğu dil konusunda yetkin bireylerdir.

Genel olarak redaktörün görevlerinden bahsedecek olursak:

• Baskı öncesi yazılı metni dil bilgisi ve imla kuralları açısından gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapmak,
• Anlam bütünlüğünü sağlamak adına cümleleri ve bölümleri gözden geçirerek ihtiyaç halinde gereken müdahaleleri gerçekleştirmek,
• Çevirisi tamamlanan metni, dil bilgisi imla ve anlatım bozuklukları açısından incelemek ve çeviride kullanılan terminolojinin kurallara uyup uymadığını kontrol ederek varsa hataları düzeltmek,
• Gerekli durumlarda yazarla iletişime geçerek metnin baskı kurallarına uygun hale getirilmesi için süreçleri yönetmek.